Geen discussie over veiligheid Paracetamol – Apotheek Dante – Rotterdam

Apotheek Dante

Dantestraat 456 3076KV Rotterdam Tel:010-4192884 Fax:Zorgmail: danteapotheek@zorgmail.nl

Geen discussie over veiligheid Paracetamol

Geen discussie over veiligheid Paracetamol

De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat voor de KNMP niet ter discussie. Dit lijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van 19 verschillende merken paracetamol 500 mg tabletten die zijn onderzocht op PCA. De detectiegrens van de gehanteerde bepalingsmethode in aanmerking genomen, is aangetoond dat GEEN van de onderzochte merken PCA bevatte.
Wij betreuren het zeer dat NRC en Zembla voor veel onrust bij de patiënten heeft bezorgd, terwijl de veiligheid van paracetamol in Nederland niet in het geding is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de apotheek.
27 augustus 2020
Publicatiedatum: 07-10-2020


Terug naar overzicht